Välkommen till historiens andra

Sustainable Human Business Day


Den här återkommande dagen är en del i vårt arbete med att bygga ett rikstäckande community av sustainare,

d.v.s. för dig som vill att arbetslivet ska vara en kraftkälla för både välmående och hållbara resultat. 

Framför oss ser vi ett mänskligare samhälle där vi förenar framgångsrik business med hälsa och välmående. Första Sustainable Human Business Day i september 2023 drog en storpublik. 

Om du var med då, hoppas vi att du är med igen.

Om du är ny, välkomnar vi dig extra mycket.

Nu ska vi börja gå från sagt till gjort.

30 januari 2024 kl 13.00 - 16.00

Vi sänder live från Studio Sergel mitt i Stockholm och du kan delta digitalt. 

Deltagandet är kostnadsfritt men platserna är begränsade, så anmäl dig redan idag.


Jag anmäler mig

Nu är det sagt.

Nu ska vi få det gjort.


Det är dags att gå från ord till handling och göra det vi pratat om så länge: Skapa arbetsplatser där människor mår bra och är produktiva både som chefer och medarbetare. Alla vet vi ju att den som mår bra, också presterar bra. 

Så vad sägs om att vara med och bygga ett mänskligare samhälle där hälsan är bra för verksamheten, och verksamheten är bra för hälsan? 

Du är viktig om vi ska kunna gå från sagt till gjort och äntligen få igång ett verkligt förändringsarbete i hela Sverige.

Så hur tar vi de första stegen? Det är utmaningen

vi undersöker denna andra Sustainable Human Business Day.

Vad gör ledningen, chefen och medarbetarna för att påbörja förflyttningen. Vad vill du göra?


Vi sänder live från Studio Sergel mitt i Stockholm. Du är med via Zoom.


Varje människa har en dold resultatpotential

Det funkar inte längre att bara titta på sista raden. Ledningar behöver höja blicken genom att tillsammans med alla medarbetare fokusera på kunden och värdet som ska skapas. Alla behöver investera lite till i den kostnad man redan har – för medarbetarna – fast i form av ett annat synsätt. Då frigörs en betydande resultatpotential.

Engagerade medarbetare ger enligt Gallup:

 • 10% bättre Nöjd-Kund-Index
 • 18% högre produktivitet
 • 23% högre vinst än företag med lågt engagemang

Men vad är det för slags engagemang och delaktighet vi talar om? Svaret på den frågan kommer att kicka igång de första stegen i den nödvändiga förändringen.

Kanske kan vi inspireras av nuläget:

 • Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige uppskattas till 5 % av BNP. Cirka 100 miljarder hamnar på arbetsgivaren, det är 20 000 kr per medarbetare och år. Den kostnaden förväntas öka med 200 % till år 2030. 
 • Enligt Försäkringskassan rapport “Från ryggont till psykisk ohälsa” ökade antalet personer med stressrelaterad diagnos med 29 procent från juni 2019 till juni 2023.
 • De senaste 10 åren har andelen svenskar med upplevd sömnsvårighet ökat från 32 till 43 procent. Industriländernas BNP minskar med 1.5-3% varje år relaterat till sömnbrist.

Vad händer om vi inget gör?


Program

Under historiens andra Sustainable Human Business Day definierar vi tillsammans de första nödvändiga stegen mot ett mänskligare samhälle med mer välmående medarbetare och mer framgångsrika företag och organisationer.

Vi pratar om hur vi skapar:

 • tillit till den outnyttjade resultatpotentialen.
 • ett arbetsklimat där människor känner sig trygga och värdefulla. 
 • organisationer som tillvaratar hela organisationens samlade kunskap.
 • en miljö för personlig utveckling där alla tar ansvar för sina liv.
 • engagemang för uppdraget och byggandet av katedralen.
 • en hållbar vardag som möjliggör långa och friska liv.
 • långsiktig lönsamhet och tillväxt.

13.00 Välkommen på resan från
nuläge till nyläge

Människan

Vi kliver lugnt och behärskat ur ekorrhjulet och börjar leva i en hållbar vardag. I samtalet kommer vi fram till vad vi omgående kan och behöver göra.

Medverkande: Marianne Gustafson, Anders Lundin och Håkan Mildh Svensson

Anna möter Christian Benedict

Få kunskaper om sömnens avgörande roll för vår hälsa och förmåga att vara kreativa och produktiva när Anna möter sömnforskaren Christian.

Du kommer få svar på varför detta borde vara topprioritet för arbetsgivare. Hur du kan förbättra din sömn och få ett ökat välmående.

Workshop 1

Innan dagen får du ett workshop material via mail.

Chefen 

Tack vare proaktiva utvecklingsarbeten av verksamhet, medarbetare och chefen själv, lämnar vi det gamla systemet med de alltför ofta återkommande och stressande akutlägena. I samtalet finner vi vägarna dit.

Medverkande: Fredrik Lövgren, Åsa Godeau och Karolina Anderson

Anna möter Leif Östling

Vi får ta del av hans erfarenheter från fyra decennier inom Scania. Om hur ett fokus på kunden och medarbetaren ökar produktivitet och lönsamhet.

Hur vi genom att anta ett österländskt förhållningssätt ökar måluppfyllelsen.

Workshop 2

Innan dagen får du ett workshop material via mail.

Ledningen
Dörrarna till ledningsrummen öppnas och alla blir inbjudna att delta med sina kompetenser i katedralbygget. Vi talar om den verkliga förändringens viktigaste ingredienser.

Medverkande: Bo Ahrenfelt, Kerstin Dejemyr och Leif Östling

Medverkande

Håll utkik för här presenteras löpande fler medverkande.

Anna Ahrenfelt

Grundare & VD, Sustain Change 

Share on LinkedIn

Tintin Jonasson

Styrelseordförande, Sustain Change

Bo Ahrenfelt

Expert & kvalitetssäkrare, Sustain Change

Niklas Huss

Ordförande & medgrundare, Mindshift samt egenföretagare

Fredrik Lövgren

Försäljningschef Länsförsäkringar Västerbotten

Marianne Gustafsson

Leg psykoterapeut, internationellt certifierad EFT terapeut och handledare

Leif Östling

Företagsledare & författare

Anders Lundin

Föreläsare och skickliggörare

Christian Benedict

Sömnforskare och universitetslärare

Kerstin Dejemyr

Författare och fd polis

Åsa Godeau

Kvalitetssamordnare, Utbildningsförvaltningen Botkyrka kommun

Karolina Anderson

Project Manager, Well-being Program, Tre

Håkan Mildh Svensson

Entreprenör och pappa

För ledare, chefer och dig som vill skapa förändring i organisationer på riktigt.

Sustainable Human Business Day

30 januari kl 13-16

Boka redan idag, platserna är begränsade!

Jag anmäler mig

Sustainable Human Business Day arrangeras av Sustain Change.

Vill du komma i kontakt med arrangören gör du det genom att maila till contact@sustainchange.se eller ringa Anna Ahrenfelt på 0708-69 78 70.